Eğitimin Amacı

Her kademeden yönetici veya adayları için hazırlanmış olan bu eğitimde katılımcılar, yöneticilik becerileri yanında liderlik yetkinliklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi amacıyla eğitim içeriğimiz hazırlanmıştır.

Bu içerikle, yöneticilik becerilerinizi geliştirirken aynı zamanda liderlik özelliklerinizi de keşfetmek ve mümkünse geliştirmek amaçlarımız içerisindedir.

İşletmelerde veya organizayonlarda görev alan orta ve üst düzey yöneticiler, yönetici adayları; kişisel becerilerini geliştirmek isteyenler, kariyerinde yükselme hedefi olan herkes katılabilir.

• Eğitim planı ve Hedefleri
• Tanım ve Kavramlar
• Her Yönetici Lider midir?
• Doğuştan Kazanılan ve Öğrenilen Liderlik Özellikleri
• Liderlik ile Yöneticilik Arasındaki Farklar
• Başarılı Bir Lider Olabilmenin Kuralları
• Liderlik Tarzı ve Türleri
  - Demokrat Liderlik
  - Otoriter Liderlik
  - Serbest Bırakıcı Liderlik
  - Durumsal Liderlik
  - Stres altında Liderlik
• Farklı Profillere Göre Değişen Liderlik Şekilleri
• Liderin Etki Alanları ve Başarı
• Liderin Çalışanları Üzerindeki MotivasyonEtkisi
• Liderlikte Karar Verme Yöntemleri
• Problem Çözme Teknikleri
• Liderlik ve Takım Uyumu
• Vizyoner Liderlik
• Değişim Liderliği
• Liderin Müzakere Yeteneği
• Liderlik, Mentorluk ve Koçluk
• Sonuç ve Değerlendirmeler

2 Gün x 5 saat

NOT : Eğitimin içeriği ve süresi; kurumun ve katılımcıların profili ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir.