Eğitimin Amacı

Eğitimle, bina ve tesislerin mevcut kaynaklarıyla etkin bir şekilde işletilmesi; personelin iyi organize edilesi ve yönetilmesi; süreçlerin iyi planlanması, maliyetlerinin düşürülmesi, risklerin azaltılması, sorunların hızlı çözümü; site sakinlerine ve kamuya karşı olan hukuki, mali ve sosyal sorumlulukların tam ve kusursuz yerine getirilmesi; tesis ve bina içerisinin yaşam alanı olarak iyileştirilmesi ve paydaşların memnuniyetinin yükseltilmesi amacıyla gerekli bilgi ve usullerin anlatılması amaçlanmaktadır.

Bina ve site yöneticileri, yönetici adayları ve ilgi duyan herkes katılabilir.

• Eğitim planı ve Hedefleri
• Tanım ve Kavramlar
• Entegre Bina ve Tesis Yönetimi (EBTY) ve Özellikleri
• Sınırları ve sorumlulukları
• Neden Profesyonel yönetime ihtiyaç var?
• Yöneticide bulunması gereken özellikler?
• Yönetim ekibinde kimler bulunmalı?
• EBTY’nin paydaşları kimlerdir?
• Hukuki Temelleri ve Sorumlulukları
• Yönetim Organizasyon Yapıları
• Başarılı bir EBTY için sürdürülebilir, yenilikçi ve proaktif yaklaşımlar içerisinde olmak.
• Mali kaynakların türleri ve toplanmasında yaşanan sorunlar
• Yönetim Planlarının oluşturulması
• Karşılaşılan temel sorunlar ve çözüm yolları
• Planlamaya inşaat projelendirme aşamasından başlamak neden önemli?
• Teknik Ekipman Seçimlerinde dikkat edilecek unsurlar
• Yönetimin sorumluluğuna giren konular?
* Personel
* Üyeler
* Mali ve hukuki sorumluluklar, aidat ve fonların toplanması, korunması ve harcanması
* Bina ve çevre temizliği
* Park ve bahçelerin bakımı
* Temiz ve atık su sistemi
* Enerji gereksiniminin sağlanması
* Garaj yönetimi
* Kantin, kiralık yerler vb. ortak gelir alanlarının yönetilmesi
* Muhasebe, vergi, hukuki sorumlulukların takibi, personel eğitimi
* Mevzuat ve yeni düzenlemelerin takibi
* Tamir bakım ve onarımlar
* İlaçlama
* Güvenlik
• Sonuç ve Değerlendirme

2 Gün x 5 saat

NOT : Eğitimin içeriği ve süresi; kurumun ve katılımcıların profili ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir.