Eğitimin Amacı

Karşılıklı insanların birbirini tanıması, anlayabilmesi olarak adlandırılan iletişim, iş ve sosyal çevrede önemli bir konudur. İletişim olmadan, işlerin yürümesi, sorunların çözülmesi zorlaşır. İşletme yönetim süreçlerinde ve güncel hayatta birçok problemin temeli iletişim eksikliğine dayanmaktadır. Yönetimin çalışanlarla, çalışanların da yöneticileri iyi iletişim kurmaları iş barışını ve motivasyonu, aidiyet duygusunu artırdığı bilinmektedir.

Eğitimde iletişim becerilerinin nasıl geliştirilebileceği, iyi iletişimin ne tür faydaları olduğu ve iletişim geliştirme teknikleri konusunda bilgiler verilecektir.

İşletmelerde ilk, orta ve üst düzey yöneticiler, yönetici adayları, ilgilenen personel katılabilir.

• Eğitim planı ve Hedefleri
• Tanım ve Kavramlar
• İletişim Türleri
• İletişimde Empati
• İletişimde Uyum
• İletişimde Çatışma
• Etkili İletişim Teknikleri
• İletişim Engelleri
• Kendini Tanıma
• Algıyı doğru yönetmek
• Anlama ve anlatma kabiliyeti ve etkiler
• Etkin Dinleme ve Dinletme
• İletişimde Soru Alma ve Sorma
• İletişimde Algı ve Farklılıklar
• Özgüven Problemi Psikolojik Savunma Mekanizmaları
• İletişimde Beden Dilinin Etkin Kullanımı
• Akıcı konuşma
• Sözcükleri Etkin kullanma
• Sonuç ve Değerlendirmeler

1 Gün x 5 saat

NOT : Eğitimin içeriği ve süresi; kurumun ve katılımcıların profili ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir.