Eğitimin Amacı

İşletmelerde çalışanların motivasyonunda adil ücretlendirmenin önemi büyüktür. Her yıl ücret politikalarının düzgün oluşturulması, ücret belirleme ve artışlarının doğru ve bilimsel yöntemlerle yapılması çalışanların performanslarını olumlu etkilemekle birlikte işletmeye aidiyeti de güçlendirecektir.

Eğitimle işletmelerde iş barışı ve motivasyonu artıracak etkili ücret politikaları, İş değerleme ve ücret belirleme yöntemleri ve performansa dayalı ücretlendirme gibi konular anlatılacaktır.

İKY ve ücret yönetimi konularında çalışan yöneticiler, personel; kişisel becerilerini geliştirmek isteyen herkes katılabilir.

• Eğitim planı ve Hedefleri
• Tanım ve Kavramlar
• İşlerin Analizi, Sınıflandırılması ve İş Değerleme
• İş Değerleme Süreci
• İşin gerekleri ve ücret değerlemesine etkileri
• İşgörenin eğitim düzeyi, kabiliyetleri ve beceri envanterinin ücret değerlemesine etkileri
• İşgörenin perormansının ücret değerlemesine etkileri
• Başarılı ücret politikasının olumlu yansımaları
• Ücretlendirme İlkeleri
• Ücret değerlendirme yöntemleri
• İş değerleme yöntemleri
   - İş sıralama
   - İş sınıflandırma
   - Çok Kriterli Puanlama
   - Performansa Dayalı Ücretlendirme
• Ücret Artış Yöntemleri
   - Terfi Bazlı Ücret Artışı
   - Kıdem Bazlı Ücret Artışı
   - Derecelendirme Bazlı Ücret Artışı
   - Performans Bazlı Ücret Artışı
• Ücret ve Pirim Sistemlerinin Entegrasyonu
• Sonuç ve Değerlendirmeler

2 Gün x 5 saat

NOT : Eğitimin içeriği ve süresi; kurumun ve katılımcıların profili ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir.