Eğitimin Amacı

Ürün ve süreç tasarımı başta otomotiv sektörü olmak üzere ihracat kabiliyeti olan her sektörden işletme için önem kazanmıştır. Bununla birlikte, kalitenin tasarımdan başlayarak üretimin tüm süreçlerine yerleştirilmesi önem arz etmektedir.

Eğitimle, Ürün Kalite Planlaması konusunda, katılımcıların bilgi ve becerilerini artırmak, uygulama örnekleriyle bilgileri pekiştirmek ve somutlaştırmak hedeflenmektedir. Aynı zamanda yalın üretim felsefesinin yerleştirilmesi ile süreçlerde sürekli iyileştirme faaliyetlerinin çalışanlarca kabul görmesi temelinde katılımcıların bilinçlendirilmesi düşünülmektedir.

Kalite, Ar-Ge, Süreç Analizi, OPEX sorumluları, yöneticiler, mühendisler, ilgi duyan herkes katılabilir.

• Eğitim planı ve Hedefleri
• Tanım ve Kavramlar
• APQP Nedir?
• APQM Amaçları ve faydaları nelerdir?
• Yeni ürün devreye alma, inovasyon ve müşteri odaklılık
• Yeni ürün devreye alma süreci
• Yeni Ürün Planlaması
• Ürün ve süreç tasarımı
• Ürün ve süreç geliştirme
• Ürün ve süreç doğrulama
• Tüm süreçlerde hata raporlama ve düzeltici faaliyetler
• İş Akış Şemaları
• Süreçlerde FMEA analizi (P-FMEA)
• İş Talimatları
• Süreçlerde Ölçme ve İzleme
• Müşteriye numune hazırlama, sunumu ve onay süreci
• PPAP dosyanın hazırlanması
• Tüm süreçlerde çalışmaların standartlaştırılması, sistematik faaliyetlerin oluşturulması
• Raporlama Sistemi
• Sonuç ve Değerlendirmeler

2 Gün x 5 saat

NOT : Eğitimin içeriği ve süresi; kurumun ve katılımcıların profili ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir.