Eğitimin Amacı

Temel Finans eğitimi almamış veya bu konuda bilgileri tazelemek isteyen yöneticiler için gerekli finansal bilgilerin aktarılması hedeflenmektedir.

Yöneticiler, mühendisler, farklı iş kollarında çalışanlar, konuya ilgi duyan herkes katılabilir.

• Eğitim planı ve Hedefleri
• Tanım ve Kavramlar
• Finansal Analizin Önemi
• Finansal Tablolar
  - Bilanço ve Gelir Tablosu Hazırlama
  - Nakit Akım Tablosu Hazırlama
  - Fon Akım Tablosu Hazırlama
• Finansal Tabloları Nasıl Okumalıyız?
• Paranın Zaman Değeri
• Mark-up, gross-profit kavramları
• Kıymetli Evraklar ( Çek, Senet, Bono )
• Finansal Riskler
  - Likidite Riski
  - Kur Riski
  - Faiz Riski
  - Piyasa Riski
  - Diğer Riskler
• Sermaye Maliyeti
• Sonuç Ve Değerlendirmeler

1 Gün x 5 saat

NOT : Eğitimin içeriği ve süresi; kurumun ve katılımcıların profili ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir.