Eğitimin Amacı

Lojistik yönetimi ve fonksiyonları hakkında bilgiler verilecek, hammadde tedarikinden üretime, toptancılar, perakendeciler ve müşteriye kadar olan tüm süreçlerde müşterilerin zevk ve tercihlerine en uygun şekilde minimum gecikme ve maliyette ürün ve hizmetlerin taşınması, depolanması ve iadesinin nasıl olacağı açıklanacaktır.

Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi almış, lojistik sektöründe yönetici veya çalışanlar, kişisel gelişimine katkı sağlamayı hedefleyenler, kısacası ilgilenen herkes katılabilir.

• Eğitim planı ve Hedefleri
• Tanım ve Kavramlar
• Lojistik Yönetimi ve Fonksiyonları nelerdir?
• Lojistik Türleri Nelerdir?
• Yeşil ve Tersine Lojistik
• Bilgi ve finansın lojistiği
• Küresel Lojistik Üsleri
• Küresel lojistik Yolları
• Taşımacılık, Depolama, Elleçleme, Stoklama ve Paketleme Faaliyetleri
• Temel Lojistik Faaliyetler
• Lojistikte Optimizasyon ve planlama
• Lojistik Maliyetleri
• Lojistik Modeller
• Küresel Lojistik ve Yeni Trendler
• Lojistik aracı kurumlar, servis sağlayıcılar
• Dış Kaynak Kullanımı ve 3PL, 4PL ve 5PL
• Lojistikte Kalite ve Performans Yönetimi Etmenleri
• Lojistikte Kalite Kontrolü, akıllı etiketler, microchipler
• Lojistikte ve depolamada otomatik sayım sistemleri
• Lojistikte İzleme (monitoring) sistemleri
• Sonuç ve Değerlendirmeler

1 Gün x 5 saat

NOT : Eğitimin içeriği ve süresi; kurumun ve katılımcıların profili ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir.