Eğitimin Amacı

Proje yönetimi kapsamında uygulamalar, proje hedefleri, tüm süreçlerin analizi ve planlanması, proje bütçesi ve tamamlama süresinin belirlenmesi, kaynakların etkin dağıtımı, proje risklerinin belirlenmesi ve analizi, proje izleme ve sonuçlandırma konularında bilgiler verilecektir.

Her türlü projelerde yöneticiler başta olmak üzere ekip üyeleri, proje paydaşları; Ar-Ge ve alan araştırmaları türü projelerle ilgilenenler, yatırım projeleriyle ilgilenenler ve konuya ilgi duyan herkes katılabilir.

• Eğitim planı ve Hedefleri
• Tanım ve Kavramlar
• Proje Türleri
• Proje Yönetimi ve Fonksiyonları
• Proje Hedefleri
• Proje Liderinin Belirlenmesi
• Proje Ekibi Seçimi
• Proje Planlama ve Aşamaları
• İş Görev Dağılımları
• Zamana Dayalı Planlama
  - Faaliyetlerin Tanımlanması
  - İş Akış Sıralama ve Çizelgeleme (PERT, CPM,Gannt Şeması)
• Projenin Beklenen Tamamlama Süresi
• Maliyet Tahmini ve Bütçeleme
• Süre ve maliyete dayalı revizyon
• Proje Risklerinin Belirlenmesi
• Projeyi Tamamlama ve Kapanış
• Sonuç ve Değerlendirmeler
• Sonuç ve Değerlendirmeler

2 Gün x 5 saat

NOT : Eğitimin içeriği ve süresi; kurumun ve katılımcıların profili ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir.