Eğitimin Amacı

Eğitimle kalite kontrolü, temel istatistik bilgileri, örneklem, ana kütle, alt ve üst kontrol limitleri, istatistiksel dağılımlar, kontrol diyagramları, istatistiksel kalite kontrol teknikleri, proses yeterlilik analizi vb. birçok konuda bilgi verilecektir.

Üst ve Orta Kademe Yöneticileri, Kalite yöneticileri, sorumluları, kalite mühendisleri, yeşil ve kara kuşak adayları, ve kalite kontrolünde görev almak isteyenler veya ilgi duyan herkes katılabilir.

• Eğitim planı ve Hedefleri
• Tanım ve Kavramlar
• Kalite ve Müşteri Memnuniyeti
• Tanım ve Kavramlar
• Amacı ve Kullanım Alanları
• Proses Değişkenliği /Kararlılığı /Yeterliliği
• Kalite gelişim Döngüsü
• Verinin Toplanması
• Ana Kütle ve Örneklem Belirleme
• İstatistiksel Dağılımlar
• Temel istatistiksel teknikler
  - Histogram
  - Pareto diyagramı
  - Neden-sonuç diyagramı
  - Serpilme diyagramı
  - Eğilim diyagramı
• Proses Kontrol Diyagramları
  - X-R tabloları
  - p,np,u ve c tabloları
• Genel Prensipler
• İstatistiksel Proses Kontrol Uygulama Süreci
  - Ölçme sisteminin belirlenmesi
  - Uygun kontrol tablosunun seçimi
  - Örnekleme planı
  - Uygulama
  - Proses Yeterliliği
  - İzleme, değerlendirme ve iyileştirme
• Sonuç ve Değerlendirmeler

2 Gün x 5 saat

NOT : Eğitimin içeriği ve süresi; kurumun ve katılımcıların profili ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir.