Eğitimin Amacı

Stratejik tüm yönetim faaliyetlerinin temelini oluşturur. İşletmelerde stratejik yönetim daha çok üst yönetimin uhdesinde gerçekleşir ve işletmenin uzun vadeli doğrultusunu ortaya koyar. Başarının ön şartı iyi bir planlamadır. Stratejik planlama da tüm planlamaların ortak çatısını oluşturur. Stratejik planlama gelecek öngörüsünün şekillendirildiği ve ona ulaşmak için ne tür yol ve yöntemlerin uygulanacağının belirlendiği bir planlamadır. Stratejik planlar oluşturulmadan diğer planlardan başarı beklemek boşunadır.

Eğitim boyunca yöneticilerimiz için strateji kavramının öneminden, işletme stratejilerinin belirlenmesine, mevcut durum analizinden stratejik planlamaya kadar birçok konuda bilgilendirme sağlanacaktır.

İşletmelerde veya organizayonlarda görev alan orta ve üst düzey yöneticiler, yönetici adayları; kişisel becerilerini geliştirmek isteyenler, kariyerinde yükselme hedefi olan herkes katılabilir.

• Eğitim planı ve Hedefleri
• Tanım ve Kavramlar
• Temel Kavramlar ve Prensipler
• Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması
• Mevcut Durum Analizi
• Mevcut ve Potansiyel Rakiplerin Analizi
• Pazar Şartlarının Analizi
• Tedarikçilerin Analizi
• İç ev Dış Analiz
• Mevcut Ekonomik Değerlendirmeler, Riskler ve Küresel Hareketlerin Analizi
• Stratejik Planlama Süreci
• Misyon, Vizyon ve Stratejik Hedefler
• İlkelerin belirlenmesi
• Ölçme, İzleme ve Değerleme Sisteminin oluşturulması
• Stratejik Planın Yazılması
• Sonuç ve Değerlendirmeler

2 Gün x 5 saat

NOT : Eğitimin içeriği ve süresi; kurumun ve katılımcıların profili ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir.