Eğitimin Amacı

TRIZ yaklaşımı, “Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri” şeklinde Türkçeye uyarlanmıştır. TRIZ ile çalışanların tasarım ve geliştirme üzerine yetenekleri sistematik ve bilimsel yaklaşımlarla arttırılması amaçlanmaktadır.

TRIZ yöntemi 1946 yılında Rus Genrich Altshuller ve meslektaşları tarafından, yaklaşık 200.000 patentin incelenmesi ve ortak özelliklerine göre sınıflandırılması sonucu geliştirilmiştir.

TRIZ metodolojisi, araştırmacılara karşılaştıkları problemleri hızlı algılama, hızlı ve pratik çözümler üretme, sistematik ve hızlı inovasyon sağlama becerileri kazandırmaktadır. Bu beceriler yardımıyla Ar-Ge faaliyetleri hızlanacak ve fikirden mülkiyete olan yolculuk zaman olarak kısalacaktır.

Eğitimde TRIZ yönteminin kazandırdıkları beceriler, temel prensipler, yöntemin uygulanması ve sonuçları aşama aşama anlatılacaktır.

Arge Mühendisleri, Stratejik Planlama Sorumluları, Proje yönetimi, APEX, Üretim, Kalite, Metot mühendisliği, yönetici ve yönetici adayları, ilgi duyan herkes katılabilir.

• Eğitim planı ve Hedefleri
• Tanım ve Kavramlar ve Tarihçesi
• Inovasyon ve inovatif düşünceler
• İnovasyon ve Rekabet
• Müşterilerin Beklentileri
• Beyin Fırtınası
• Zihin Haritalama
• S Eğrisi Yaklaşımı
• 9 Pencere Yaklaşımı
• TRIZ- Yaratıcı Problem Çözme Teorisi
• TRIZ Beş Temel İlke Yaklaşımı
• İdeal Sonuca Ulaşılmalıdır
1 Mevcut ve ek maliyetsiz kaynaklar tercih edilmelidir
2 Çözüm kesinlikle mevcuttur
3 Gelişim süreçleri belli aşamalar ve kalıplar içinde gerçekleşir
4 Problemdeki Temel Çelişkiler Belirlenmelidir
• TRIZ Araçları
• ARIZ – Algoritmik Yaklaşım
• IFR – İdeal
• Faydalılar ve Gereksiz İşlemler
• İdealler ve Kaynaklar Prensibi
• 39 Çelişki Parametreleri / 39 Çelişkiler Matrisi
• 40 Temel Yenilikçi Prensipler
• Ayrıştırma Prensipleri
• TRIZ Atölyesi ve Takım Çalışmaları (Uygulama)
• Sonuç ve Değerlendirmeler

2 Gün x 5 saat

NOT : Eğitimin içeriği ve süresi; kurumun ve katılımcıların profili ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir.