Eğitimin Amacı

Eğitim ile katılımcıların temel finans bilgileri yanında finansal analizde kullanılan, yatay-dikey ve statik – dinamik yöntemler olarak sınıflandırılabilen yöntemlerin nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak göstermek, yorumlamak ve konu ile ilgili detay bilgilerin katılımcılarla paylaşılması hedeflenmektedir.

Yöneticiler, muhasebe ve finans sorumluları, ilgi duyan herkes katılabilir. Katılımcılarda temel muhasebe ve finans bilgisinin olması eğitimin derinliğini ve hızını artırıcı etkiye sahiptir.

• Eğitim planı ve Hedefleri
• Tanım ve Kavramlar
• Finansal Analizin Önemi
• Finansal Tablolar
  - Bilanço ve Gelir Tablosu Hazırlama
  - Nakit Akım Tablosu Hazırlama
  - Fon Akım Tablosu Hazırlama
• Finansal Tabloları Nasıl Okumalıyız?
• Finansal Analiz Yöntemleri
  - Dikey Analiz (Yüzde Analizi)
  - Yatay Analiz
  - Trend Analizi
  - Oran Analizi
  - Dupont Kontrol Sistemi
  - Altman Z Skoru Modeli
  - Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri
• Sonuç ve Değerlendirmeler

2 Gün x 5 saat

NOT : Eğitimin içeriği ve süresi; kurumun ve katılımcıların profili ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir.