Eğitimin Amacı

Verimlilik ve performans ölçümü denince ilk akla gelen İşgücü verimliliği veya performansı gelir. İşletmelerde işgücünün daha verimli kullanılması ve performansının izlenmesi ve ölçülmesi için bazı yöntemler kullanılmaktadır.

Eğitimde verimlilik ve performansla ilgili teorik bilgiler yanında ölçme ve izleme yöntemleri ile uygulamaları üzerinde durulacaktır.

İKY, üretim, APEX ve kalite birimlerinin yöneticileri, çalışanları, planlama mühendisleri, kariyer gelişimi amaçlı öğrenmek isteyenler katılabilir.

• Eğitim planı ve Hedefleri
• Tanım ve Kavramlar
• Verimlilik ve performans nedir? Neden ölçülmelidir?
• İşgücü verimliliği nasıl ölçülür?
• İşgücü performansı nasıl ölçülür?
• İşgücü verimlilik ve Performans Ölçüm Teknikleri
• Kurumsal Raporlama ve İç İletişim Performansı Ölçüm Teknikleri
• Performans Yönetim Sistemi Performansı Ölçüm Teknikleri
• Performansa dayalı ücret ve pirim sistemleri
• İşgücü eğitimleri ve performansa etkilerinin analizi
• İşgören beceri envanteri ve performans ilişkisi
• Çalışan motivasyonu ve işe bağlılıkları ve performans ilişkisi
• Kilit Çalışanlar Yönetimi Performansı Ölçüm Teknikleri
• HR Scorecard Toplam İK Performans Karnesi
• Sonuç ve Değerlendirmeler

2 Gün x 5 saat

NOT : Eğitimin içeriği ve süresi; kurumun ve katılımcıların profili ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir.