Eğitimin Amacı

Emek yoğun veya sermaye yoğun tüm işletmelerde öncelikler insan faktöründe yoğunlaşmaktadır. İşlerin niteliklerine ve gereklerine uygun personel alımı her işletme için önemli bir hedeftir ve personelin vasıf ve sorumlulukları arttıkça bu önem daha da artmaktadır.

Eğitimde işe alım süreçleri, önemi, işe alım ve mülakat teknikleri ve uygulamayla ilgili gerekli bilgiler aktarılmaya çalışılacaktır.

İKY ve işe alım & mülakat süreçlerinde çalışan yöneticiler, personel; konuyla alakadar olanlar, kişisel becerilerini geliştirmek isteyen herkes katılabilir.

• Eğitim planı ve Hedefleri
• Tanım ve Kavramlar
• İş Analizi ve süreçleri
• İş Analizinde Kullanılan Yöntemler
• İşin tanımlanması, normlarının belirlenmesi
• Norm Kadro Analizi
• İş gerekleri & iş profili oluşturma
• Net İşgücü ihtiyacının belirlenmesi
• İşgücü temini yolları
  - Referans yoluyla
  - CV Havuzu oluşturmak
  - İlan yoluyla
  - İş ve İşçi Bulma Kurumu üzerinden
  - Özel HR ve Kariyer Ajanslarından
  - Internet veri tabanları üzerinden
  - Diğer Kaynaklar
• Mülakat öncesi toplanan verilerin incelenmesi ve raporlanması
• İş Görüşmesi planlama
• İşe, pozisyona, sorumluluklara göre mülakat şekli nasıl belirlenir?
• İş görüşmesinde Kullanılan Analiz Teknikleri
  - Doğrudan Veri Toplama Teknikleri
  - Eğitim, Bilgi, Tecrübe vs. Değerlendirme
  - Teknik Bilgi Testleri
  - Psikolojik Analiz, Tutum ve Kişilik Testleri
  - Karşılaştırmalı Değerleme Tabloları Kullanmak
  - Sözlü & yazılı Karma Teknikleri
  - Aday Havuzu & Başvuru Takip Sistemi Oluşturma
• Uygulamada kullanılan Mülakat Çeşitleri
• Birebir Mülakat
• Gruplar Halinde Mülakat
• Telefonla veya Online Mülakatı
• Mülakatta sorulacak soruların belirlenmesi
• Mülakat sırasında stres yönetimi, sergilediği turumlar, beden dili ve kararlılık analizi
• Mülakatta değerlendirme & Puanlama nasıl yapılır?
• Mülakat sonrasında bilgi ve referans kontrolü.
• Değerlendirme ve Seçim Süreci ve Yöntemleri
• Ücret Belirleme
• İşe Alma Süreci
• Başvuru Havuzunun Düzenlenmesi ve sonraki başvurulara hazırlık

3 Gün x 5 saat

NOT : Eğitimin içeriği ve süresi; kurumun ve katılımcıların profili ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir.