Eğitimin Amacı

Eğitimle ISO 9001:2015 İç Denetçi Eğitiminde iç denetimin aşamaları, kuralları öğrenilecek; denetim sorularının hazırlanmasından denetimin gerçekleştirilmesi ,raporlanması ve düzeltici faaliyetlere kadar bilgi ve tecrübelerin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Kalite sorumluları, kalite denetim birimlerinde görevlendirilenler, kalite mühendisleri, kalite denetiminde görev almayı düşünen veya ilgi duyan herkes katılabilir.

• Eğitim planı ve Hedefleri
• Tanım ve Kavramlar
• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
• İşletmelerde İç Denetim Türleri
• İç Denetim Standartları (ISO 19011)
• İç Denetim Sorumlularının Belirlenmesi
• İç Denetim Hedefleri
• İç Denetimi Prensipleri
• Denetim Süreçleri
• Denetim Planlaması
• Denetim Sorularının Hazırlanması
• Mevcut Belge Sisteminin Gözden Geçirilmesi
• Saha Denetim Faaliyetlerinin Yapılması
• Denetim Raporunun Hazırlanması
• Denetim Raporunun Onaylanması ve Dağıtılması
• Tespit Edilen Kusurlar ve DÖF Hazırlama
• Sonuç ve Değerlendirmeler

2 Gün x 5 saat

NOT : Eğitimin içeriği ve süresi; kurumun ve katılımcıların profili ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir.