Eğitimin Amacı

FMEA risk analizi, süreç analizi, tasarım ve servis sistemlerinde geniş bir alanda basit ama etkili kullanımı ile öne çıkmaktadır. Eğitimle, risk veya hata kavramı, sistem veya süreçlerin alt bileşenlere ayrılması, hata (veya risklerin) önceliklerine göre puanlanması konularında bilgiler verilecektir.

Kalite, Ar-Ge, Süreç Analizi, OPEX sorumluları, yöneticiler, mühendisler, ilgi duyan herkes katılabilir.

• Eğitim planı ve Hedefleri
• Tanım ve Kavramlar
• FMEA Nedir?
• Hata, Kusur ve Risk Kavramları
• FMEA (Failure Mode And Effect Analiysis) Yöntemi ve Metodolojisi
  - Problemin keşfedilebilirliği
  - Problemin Sıklığı
  - Problemin Şiddeti (Etkisi)
  - Risk Öncelik Göstergesi (RÖG)
• Yöntemin Fayda ve Kazanımları
• Uygulama Alanları
• FMEA Türleri
  - Tasarım FMEA
  - Proses FMEA
  - Servis FMEA
• Örnek bir uygulama
  - Verilerin hazırlanması
  - Tablonun hazırlanması
  - RÖG puanlarının hesaplanması
  - Analizi
• FMEA ve Süreç İyileştirme İlişkisi
• FMEA – Kontrol Planı İlişkisi
• FMEA – Düzeltici Faaliyetler İlişkisi
• Sonuç ve Değerlendirmeler

2 Gün x 5 saat

NOT : Eğitimin içeriği ve süresi; kurumun ve katılımcıların profili ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir.